Wiadomości

Czwartek, 3 stycznia 2019

PODSUMOWANIE ROKU 2018 - DANE STATYSTYCZNE

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Słopnice liczyła  6755 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (wzrost o 26 osób do roku ubiegłego). Słopnice zamieszkuje 3424 mężczyzn i 3331 kobiet. Do 18 roku życia jest 1944 osób.  W minionym roku związek małżeński zawarło 89  osób ze Słopnic. W 2018 roku na świat przyszło 89 dzieci (zarejestrowanych do dnia 2 stycznia 2019 r.), a zmarło 45 osób.
Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Dominik, a następnie Bartłomiej, Szymon i Marcel. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Julia (podobnie jak w trzech poprzednich latach), a następnie Aleksandra i Lena.
Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie – 1896 osób, następnie Słopnice Dolne Królewskie – 1827 osób, Słopnice Górne – 1587 osób, dalej sołectwo Mogielica 737 osób i sołectwo Granice – 708 osób. Dla ciekawostki podamy, że w porównaniu do ubiegłego roku najwięcej osób przybyło w sołectwie Słopnice Górne oraz Słopnice Dolne Szlacheckie.