ZŁOTY JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA

Czternaście par małżeńskich z terenu Gminy Słopnice świętowało 30 stycznia 2019 r. „Złote Gody” czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na zaproszenie Gminy Słopnice dostojni jubilaci najpierw wzięli udział we wspólnej mszy świętej, a potem w spotkaniu okolicznościowym.

Obchody tego wyjątkowego jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach Dolnych koncelebrowana przez proboszczów: ks. Stanisława Kumiegę,  ks. Jana Gniewka oraz ks. seniora Mariana Kaima. W wydarzeniu jubilatom towarzyszyli również najbliżsi. Podczas uroczystości małżonkowie z 50-letni stażem zostali odznaczeni przez Wójta Gminy Słopnice Adama Sołtysa Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP oraz otrzymali pamiątkowe statuetki z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice – Józefa Bednarczyka. Proboszczowie ks. Jan Gniewek i ks. Stanisław Kumiega przekazali wyjątkowe życzenia i błogosławieństwo skierowane do nich przez Biskupa Ordynariusza – Andrzeja Jeża.  Gratulacje, życzenia i kwiaty na ręce małżonków złożyła również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Zofia Mrózek oraz Zastępca Kierownika USC – Krystyna Wikar. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Gminy Maria Nowak oraz Skarbnik Jan Więcek. Jubilaci obejrzeli występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach. Dedykowany przez nich  koncert życzeń podkreślił wyjątkowość  uroczystości i wprowadził w miłą atmosferę.  Świętowanie „Złotych Godów” zakończył toast, wspólny obiad i rozmowy połączone z wspomnieniami sprzed lat.


Złoty Jubileusz obchodziły następujące pary małżeńskie: Anna i Stanisław Florkowie, Józefa i Tadeusz Florkowie, Maria i Stanisław Gancarczykowie, Janina i Andrzej Kęskowie, Maria i Józef Kęskowie, Maria i Jan Michalscy, Helena i Kazimierz Nowakowie, Irena i Jan Nowakowie, Helena i Władysław Pachowie, Anna i Zygmunt Pierzchałowie, Irena i Andrzej Ryzowie, Anna i Kazimierz Tomerowie, Irena i Stanisław Wojtasowie, Maria i Stanisław Woźniakowie.

 

Wszystkim jubilatom życzymy, długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy!

 

 

Tagi

GALERIA