TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że w lutym, na terenie gminy Słopnice odbędą się zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Spotkania odbędą się w dwie kolejne niedziele, tj. 17 i 24 lutego.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań w poszczególnych sołectwach i porządkiem zebrań. Zachęcamy do udziału w spotkaniach.

                                          

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

 Słopnice Górne

17 luty 2019 r.

11.15

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola

Słopnice Granice

17 luty 2019 r.

16.00

Szkoła Podstawowa Nr 3

 

Słopnice Dolne Królewskie i Szlacheckie

24 luty 2019 r.

12.45

Zespół Placówek Oświatowych

Słopnice Mogielica

24 luty 2019 r.

16.00

Szkoła Podstawowa Nr 4

 

 

W przypadku braku wymaganego „quorum” tj. 1/5 uprawnionych mieszkańców, II termin zebrania wiejskiego ustala się w tym samym dniu z półgodzinnym opóźnieniem.

 

Porządek zebrań:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Słopnice za rok 2018.
  3. Omówienie budżetu Gminy Słopnice na 2019 rok.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
  6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
  7. Sprawy bieżące, dyskusja i wnioski zebrania wiejskiego.
  8. Zamknięcie zebrania.
Tagi