UMOWY Z KLUBAMI SPORTOWYMI PODPISANE

W dniu 8 lutego 2019 r. między Gminą Słopnice a Klubami Sportowymi zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Słopnice. Oferty przedstawiające działania w różnych dziedzinach sportowych zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Słopnice.

Wójt Gminy Słopnice w drodze otwartego  konkursu ofert w 2019 r. przyznał dotacje i zlecił do realizacji następujące zadania z zakresu sportu:

 

Zadania realizowane będą przez organizacje do 30 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane uprawianiem którejś z powyższych dyscyplin sportowych mogą zgłosić swoją chęć udziału u przedstawicieli poszczególnych Klubów Sportowych.  Organizacje są  otwarte dla wszystkich mieszkańców i serdecznie zachęcają do współpracy.

 

Informacje z realizacji zadania publicznego oraz na temat działalności i osiągnięć sportowych Klubów Sportowych dostępne są na bieżąco na stronach internetowych i facebooku organizacji.

 

Wszystkim Klubom Sportowym życzymy dobrej współpracy, wysokich wyników sportowych oraz owocnego krzewienia aktywności fizycznej wśród mieszkańców Słopnic, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 

Tagi