"UMIEM PŁYWAĆ 2019”- UCZNIOWIE KLAS I - III UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ W RAMACH PROJEKTU "JESTEŚMY NA FALI II”

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało kolejny już raz Gminie Słopnice dofinansowanie na realizację zajęć powszechnej nauki pływania dla najmłodszych uczniów klas od I do III szkół podstawowych.

Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczeły się od 12 marca i trwać będą do 29 maja 2019 roku. Łącznie w projekcie bierze udział 90 dzieci szkół podstawowych naszej gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

 

Projekt realizowany jest na krytej pływalni w Limanowej. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

 

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 31 200,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało naszej gminie dofinansowanie w kwocie 15 600,00 zł, tj. 50% . Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora i opiekuna oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Tagi