UWAGA! INFORMACJE DOTYCZĄCE WYWOZU ŚMIECI!

Urząd Gminy w Słopnicach przypomina, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, odpady budowlane z remontów, opony samochodowe … – zbierane są tylko i wyłącznie w miesiącu kwietniu i w miesiącu październiku.

 

W pozostałe miesiące roku odbierane są tylko odpady segregowane i niesegregowane w workach.

 

W trosce o ochronę środowiska, estetykę naszej miejscowości i utrzymanie czystości i porządku - prosi się o stosowanie  do ustalonego harmonogramu wywozu i nie wystawianie obecnie innych odpadów niż odpady w workach.

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, odpady budowlane z remontów, opony samochodowe … można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Słopnicach, który znajduje się przy gminnej oczyszczalni ścieków (Słopnice 1383). Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 do 18:00.

 

Prosi się aby nie przywozić do PSZOK-u odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. odpadów budowlanych z budów), odpadów z rolnictwa (np. opony ciągnikowe, folia z sianokiszonki), elementów pojazdów – gdyż nie są to odpady komunalne – i nie będą przyjmowane.

Tagi