DZIEŃ STRAŻAKA I POŚWIĘCENIE NOWEGO SAMOCHODU DLA OSP SŁOPNICE GÓRNE

W ostatnią niedzielę (tj. 12 maja br.) strażacy z gminy Słopnice obchodzili swoje patronalne święto, wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Floriana - patrona ludzi mających do czynienia z ogniem, m.in. strażaków. Oprócz obchodów Dnia Strażaka odbyło się również uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Słopnicach Górnych. Organizatorem wydarzenia była Gmina Słopnice oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Słopnicach Górnych.

Głównym punktem obchodów była uroczysta msza św., która została odprawiona o godz. 15:00 w kościele parafialnym pw. N.M.P.Częstochowskiej w Słopnicach Górnych. W nabożeństwie udział wzięli: członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słopnic Dolnych i ze Słopnic Górnych, Orkiestra Dęta „Wiolin” ze Słopnic, przedstawiciele władz gminnych i mieszkańcy Słopnic oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Chlebnic na Słowacji - Dobrovoľný hasičský zbor Chlebnice, Mszę św. koncelebrował ks. Stanisław Kumiega - proboszcz parafii w Słopnicach Górnych, ks. Ryszard Kochanowicz – kapelan strażaków i ks. Stanislav Misál z Chlebnic. Homilię wygłosił ks. Ryszard Kochanowicz.
Podczas uroczystej mszy świętej ks. Stanisław Kumiega oraz ks. Ryszard Kochanowicz przy kościele parafialnym, poświęcili nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Słopnic Górnych. Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy wydarzenia udali się do remizy OSP w Słopnicach Górnych. Tam Dowódca uroczystości dh Daniel Curzydło złożył raport bryg. mgr inż. Tomaszowi Pawlikowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej.
O godzinie 16:25, podczas pierwszych taktów hymnu, flagowy podniósł flagę państwową na maszt. Chwile potem Wójt Gminy Słopnic, Adam Sołtys przywitał przybyłych gości: kpt. Tomasza Dzidka – Zastępcę Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – reprezentującego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, bryg. mgr inż. Tomasza Pawlika – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej, Grzegorza Janczy – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Limanowej, Kazimierza Czyrnka – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Limanowej, st. bryg. w stanie spoczynku Piotra Konara – doradcę Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – reprezentującego WFOŚiGW w Krakowie, Urszulę Nowogórską – Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, Mieczysława Urygę – Starostę Powiatu Limanowskiego, Jana Więcka i Józefa Jaworskiego – radnych powiatu limanowskiego, Antona Staš – Starostę Gminy Chlebnice na Słowacji, Ks. Stanislava Misál – Proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowziętej Maryi Panny w Chlebnicach na Słowacji, Ks. Ryszarda Kochanowicza – Kapelana strażaków oraz proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zalesiu, Ks. Jana Gniewka, Ks. Stanisława Kumiegę. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Radnych Gminy Słopnice na czele z Przewodniczącym Józefem Bednarczykiem.
Następnie odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych. Klucze do pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym (i Kartą pojazdu) przekazali: Wójt Gminy Słopnice – Pan Adam Sołtys, z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Pan st. bryg. w stanie spoczynku Piotr Konar, z ramienia Państwowej Straży Pożarnej – Pan Tomasz Dzidek reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Wspomniane dokumenty odebrali Naczelnik OSP dh Władysław Ślazyk i kierowca dh Tomasz Florek.
Samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FL GBA3/16, ze względu na górzyste ukształtowanie terenu Słopnic jest pojazdem uterenowionym z napędem 4 x 4, tak aby w nagłych wypadkach straż pożarna mogła dotrzeć z pomocą do każdego mieszkańca. Nowy wóz strażacki jest wyposażony w autopompę dwuzakresową o dużej wydajności, która umożliwia podanie wody do wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia lub dwóch nasad tłocznych. Pojazd ma także maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami LED. Koszt zakupu wozu wyniósł 793.350 zł i został sfinansowany ze środków:

  • Gminy Słopnice - udzielenie dotacji w kwocie 403.350 zł,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (kwota dotacji 110.476 zł),
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota dotacji 179.524  zł),
  • Państwowej Straży Pożarnej (kwota dotacji 100.000 zł).

W czasie uroczystości, w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej strażacy-ochotnicy otrzymali odznaczenia korporacyjne:

  • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został dh Rafał Bugajski,
  • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został dh Kazimierz Kwiatkowski,
  • Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczony został dh Krzysztof Dębski i dh Daniel Curzydło.

Natomiast Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana uhonorowani zostali: dh Adam  Sołtys, dh Józef Curzydło, dh Henryk Ślazyk, dh Władysław Ślazyk.


Z okazji obchodów Dnia Strażaka wszystkim Strażakom składamy wyrazy uznania i szacunku, podziękowania za spieszenie z pomocą drugiemu człowiekowi. Życzymy dalszego rozwoju, dużo satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej i zaszczytnej służby, a w życiu osobistym szczęścia i wszelkiej pomyślności.

 

Galeria zdjęć - FOTO NEMO

 

GALERIA