DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Dnia 6 czerwca 2019r., po raz ósmy w Szkole Podstawowej nr 4 w Słopnicach odbył się Dzień Bez Przemocy pod hasłem „PASJA ZABIJA AGRESJĘ”. Wszyscy uczestnicy ubrani byli w białe podkoszulki oraz na wejściu otrzymali plakietkę z hasłem dnia.

O 9.00 pani Dyrektor Małgorzata Sułkowska powitała przybyłych gości, rodziców, uczniów oraz nauczycieli. Jako pierwszy głos zabrał Ks. Stanisław Wojcieszak, który opowiedział o swojej pasji do sztuki. Pasja Księdza to między innymi: malarstwo; pierwszy obraz na szkle namalował w 11.02.2001r. (w sumie w swoim dorobku ma kilkaset obrazów). Przeważa w nich tematyka religijna, zwyczaje i obrzędy związane z życiem górali oraz oryginalne kompozycje kwiatowe. Ksiądz napisał także wiele książek, np. „Pani Nasza Limanowska”, „Słopnice – Ziemia kapłańska i błogosławiona ”,itp. Swoją historią zachęcał do wytrwałości i systematyczności w rozwijaniu talentów i pasji. Ponadto zaprezentował swoje prace (obrazy, książki), które cieszyły się dużym zainteresowaniem i ciekawością nie tylko wśród uczniów, także rodziców i nauczycieli.
Kolejny gość P. Barbara Wardęga poprowadziła warsztaty plastyczne w plenerze „malowanie na folii”, podczas których udzielała wielu cennych wskazówek jak malować, by ukazać piękno widziane swoją wyobraźnią. Pani Barbara – młoda utalentowana malarka, maluje „od zawsze”. Inspiracji szuka w plenerach, często przy okazji malując: pejzaże, kwiaty, zwierzęta oraz martwą naturę. W jej twórczości szczególne miejsce zajmują obrazy o tematyce sakralnej. Malarską opowieść o cierpieniu i ostatnich godzinach życia Chrystusa tworzy seria 38 obrazów, gdzie oprócz płótna, farb i pędzla „użyła” własnego serca.
Uczniowie również mogli zapoznać się z kolarstwem górskim, biorąc udział w prezentacji klubu Gravity Revolt. Prezes pan Piotr Gaik przekazał cenne informacje na temat rozwijania zamiłowania do ekstremalnego sportu, towarzyszącej determinacji. Zwrócił szczególną uwagę na dbanie o bezpieczeństwo w trakcie treningów. Ponadto podkreślił jak ważną rolę pełni odpowiedni sprzęt i wyposażenie każdego zawodnika. Dodatkowo uczniowie mogli wykonać praktyczne ćwiczenia na rowerach.
Swoją obecnością zaszczycili także Żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego pod kierunkiem pana Mariana Gaury. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach wojskowych. Pod okiem medyka doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przygotowywali sprzęt do skoku spadochronem oraz poznawali całe wyposażenie żołnierza do przeprowadzenia koniecznych działań.
„Odpowiedzialność ucznia” to temat prelekcji do uczniów, którą poprowadził pan Artur Urbaniak, psycholog PPP w Limanowej. Poruszył on zagadnienia dojrzałych decyzji, właściwego reagowania w sytuacjach niewłaściwych zachowań oraz pozytywnej asertywności. Również rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Bezpieczeństwo od zawsze jest priorytetem nauczycieli, dlatego uczniowie w tym dniu wysłuchali prelekcji pana policjanta i zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, by bezpiecznie poruszać się po drodze.
Podsumowaniem dnia był wspólny aerobik na świeżym powietrzu, prowadzony przez instruktor fitness panią Barbarę Wrona. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał słodki upominek od Rady Rodziców.
Dziękujemy organizatorom, uczestnikom i gościom.
 

                                                   GALERIA ZDJĘĆ