WÓJT ODEBRAŁ PROMESĘ

W dniu 25 września br. Wójt Gminy otrzymał czek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dwóch dróg gminnych w Słopnicach.

W imieniu Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesy wręczył dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki Arkadiusz Psica.Czek opiewa na kwotę 1 667 292,00 zł, pozwoli na sfinansowanie do 70% wartości zadań.

Przedmiotem dofinansowanie jest :

- Przebudowa drogi gminnej Słopnice-Zagrody na długości 2080 mb. W ramach realizacji zadania zostanie poszerzona jezdnia drogi do szerokości 4,5 m oraz kompleksowo zmodernizowane odwodnienie drogi.

 

- Remont drogi gminnej Słopnice-Więcki-Sasy  na długości  714 mb. W ramach remontu  zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wykonane niezbędne roboty związane z odwodnieniem drogi.

 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem został ogłoszony przetarg , który pozwoli na wyłonienie wykonawcy zadania.
Realizacja zadań może rozpocząć się w bieżącym roku jednak ze względu na zbliżającą się zimę zakończenie zadań zaplanowano na przyszły rok.

Tagi