Sołectwo Słopnice Granice

SOŁECTWO SŁOPNICE GRANICE
Sołtys: Henryk Ślazyk

Skład Rady Sołeckiej:
  1. Strug Jan
  2. Śliwa Krystyna
  3. Wojcieszak Krystyna


Liczba mieszkańców na obszarze tego sołectwa wynosi 699 osób (stan na 31 grudnia 2016 r.)

W skład SOŁECTWA SŁOPNICE GRANICE wchodzi 19 osiedli: Barszcze, Brzezie, Dzioł nad Miłkowskim, Dziołek, Granice Szkoła, Leśniczówka, Łukasze, Majdy, Marszałkówka, Pod Sośnie, Podwesoła, Pogorzelisko, Pokusówka II, Pożogi, Pustki, Stanisze, Toki, Trybulcówka, Wikary, Zadziele.
 

 

DZIAŁANOŚĆ SOŁECTWA REGULUJE STATUTTeren tego sołectwa należy do terenów najwyżej położonych, na jej obszarze znajduje się:
- Filia Zespołu Placówek Oświatowych Słopnice -Granice
- ścieżka przyrodniczo-krajoznawcza "Ostra".