OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
  SŁOPNICE DOLNE

 

 

 

Prezes – ARKADIUSZ SZCZECINA
Naczelnik – Henryk Ślazyk 
 Adres siedziby: 34- 615 Słopnice 911
tel. +48 (0-18) 3326-098
    
Remiza: +48 (0-18) 3326-066
              
www.osp.slopnice.pl      

                       e- mial: straz.slopnicedolne@wp.pl                                              

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SŁOPNICE GÓRNE

 

 Prezes - JÓZEF CURZYDŁO
Naczelnik - Władysław Ślazyk
Adres: 34- 615 Słopnice Górne
tel. +48 (0-18) 3348-003

 www.slopnicegorne.osp.org.pl

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
PRZY OSP W SŁOPNICACH DOLNYCH

 

Adres siedziby: 34-615 Słopnice 911
Opiekun: druh Henryk Ślazyk

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słopnicach:
Prezes – Adam Sołtys
Wiceprezes – Arkadiusz Szczecina
Wiceprezes – Józef Curzydło
Komendant Gminny – Henryk Ślazyk