BUDŻET 2018

 

 

PEŁNA INFORMACJA NA TEMAT FINANSÓW GMINY
ZNAJDUJE SIĘ
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY SŁOPNICE

Znajdą tam Państwo informacje na temat bieżących zmian w budżecie gminy, zmian w uchwale budżetowej, zarządzeń wójta w sprawie budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Słopnice.

 

 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SŁOPNICE NA ROK 2018
 NR XXVIII/194/17 RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 28 grudnia 2017 r.