1. Tryb zlecania zadań klubom sportowym

TRYB ZLECANIA  ZADAŃ  WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU SPORTU KLUBOM SPORTOWYM 
 

Gmina Słopnice finansuje i zleca klubom sportowym  zadania własne z zakresu sportu na podstawie UCHWAŁA NR XIV/95/16 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice