2. Zadania zlecone klubom sportowym w 2017 roku

ZADANIA ZLECONE KLUBOM SPORTOWYM
W 2017 ROKU

Wójt Gminy Słopnice w drodze otwartego  konkursu ofert w 2017 r. zlecił do realizacji następujące zadania z zakresu sportu:W dniu 17 lutego 2017 r. między Gminą Słopnice a Klubami Sportowymi podpisano umowy na realizację powyższych zadań. Projekty realizowane będą przez organizacje do 30 listopada 2017 r. 

Informacje z realizacji zadania publicznego oraz na temat działalności i osiągnięć sportowych wyżej wymienionych Klubów Sportowych dostępne są na stronach internetowych i facebooku organizacji.

Adresy stron internetowych dostępne są TUTAJ