2. Zadania zlecone klubom sportowym w 2019 roku

ZADANIA ZLECONE KLUBOM SPORTOWYM
W 2019 ROKU

Wójt Gminy Słopnice w drodze otwartego  konkursu ofert w 2019 r. zlecił do realizacji następujące zadania z zakresu sportu:


W dniu 8 lutego 2019 r. między Gminą Słopnice a Klubami Sportowymi podpisano umowy na realizację powyższych zadań. Projekty realizowane będą przez organizacje do 30 listopada 2019 r. 

Informacje z realizacji zadania publicznego oraz na temat działalności i osiągnięć sportowych wyżej wymienionych Klubów Sportowych dostępne są na stronach internetowych i facebooku organizacji.

Adresy stron internetowych dostępne są TUTAJ