Otwarte Konkursy Ofert w 2016 roku

I. KONKURS

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUZĄCEGO UPOWSZECHNIANIU I ROZWIOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2016 ROKU.


Wójt Gminy Słopnice zaprasza kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Słopnice do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2016 roku. Wnioski należy składać do 03 lutego br. do godz. 10.00. Dalsze szczegóły w treści zarządzenia.

Osoba do kontaktu:
Marezna Giza, tel. (18) 3326200.


1. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻACEGO ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2016 ROKU.

2.  WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU 


 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  SŁOPNICE  O  PRZYZNANYCH  KWOTACH  DOTACJI  NA  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU SPORTU W 2016 ROKU

 

Wójt Gminy Słopnice na podstawie § 10, ust. 2, pkt. 3  Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVII/191/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Słopnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, informuje o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego służącego upowszechnianiu i rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2016 roku

  • Klub Sportowy „Sokół” Słopnice - 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),
  • Beskidzki Klub Freestyle-owo Motocrossowy „FLOW” - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
  • Klub Sportowy „Spektrum” - 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),
  • Klub Sportowy „Gravity Revolt”- 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),
  • Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA Gimnazjum” – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Wójt Gminy Słopnice informuje również, że na  wszystkie złożone projekty została  przyznana  dotacja, w związku z tym żaden wniosek nie został odrzucony. 
 

Wójt Gminy Słopnice
mgr inż. Adam Sołtys