Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

WYKAZ  PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA  OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
na terenie Gminy Słopnice 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34 600 Limanowa

  Telefon; 18 33 72 491
               18 33 72 492
               18 33 72 889

  Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Limanowej.

   
 2. Firma Usługowa „BIOMAR”, Marcisz Piotr, ul. T. Kościuszki 99, 34-600 Limanowa

  Telefon: 511 111 892, 508 976 289


  Firma wywozi ścieki komunalne na
  oczyszczalnię ścieków w Słopnicach.

 3. Firma Handlowo-Usługowa „MANIKOP”, Giemzik Piotr, 34-615 Słopnice 170

  Telefon: 18 33 26 223, 696 054 079

  Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Słopnicach.

 

 

       4. Firma Usługowa Piotr Kędroń, 34-615 Słopnice 706

           Telefon: 722 272 530, 888 647 718

        
  Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Słopnicach.