Otwarty Konkurs Ofert w 2017 roku

I. KONKURS

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWIOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2017 ROKU.

Wójt Gminy Słopnice zaprasza kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Słopnice do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2017 roku. Wnioski należy składać do 31 stycznia br. do godz. 10.00. Dalsze szczegóły w treści zarządzenia.

Osoba do kontaktu: Marezna Giza, tel. (18) 3326200.


1.
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻACEGO ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2017 ROKU POWOŁANIA KOMISJI KONKURSWEJ.

2. 
WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  SŁOPNICE  O  PRZYZNANYCH  KWOTACH  DOTACJI  NA  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU SPORTU W 2017 ROKU

Wójt Gminy Słopnice na podstawie Rozdziału 3 § 10 ust. 2, pkt. 1 uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 3438 z późn. zm.), informuje o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2017 roku.


Wójt Gminy Słopnice informuje również, że na  wszystkie złożone projekty została  przyznana  dotacja, w związku z tym żaden wniosek nie został odrzucony. 

Wójt Gminy Słopnice
mgr inż. Adam Sołtys