Wydarzenia

Czwartek, 22 listopada 2018

I SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II
z dnia 4 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Słopnice w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Słopnice wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.