Otwarte konkursy ofert 2018 rok

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWIOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2018 ROKU.

 

Wójt Gminy Słopnice zaprasza kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Słopnice do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2018 roku. Wnioski należy składać do 26 stycznia br. do godz. 10.00. Dalsze szczegóły w treści zarządzenia.

Osoba do kontaktu: Marzena Giza, tel. (18) 3326200.

1. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻACEGO ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2018 ROKU ORAZ POWOŁANIA KOMISJI KONKURSWEJ.

2. 
WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU