Otwarte konkursy ofert 2019 rok

I.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻĄCEGO SPRZYJANIU ROZWIOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2019 ROKU.

Wójt Gminy Słopnice zaprasza kluby sportowe mające siedzibę i prowadzące działalność sportową na terenie gminy Słopnice do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2019 roku. Wnioski należy składać do 25 stycznia br. do godz. 15.30. Dalsze szczegóły w treści zarządzenia.

Osoba do kontaktu: Marzena Giza, tel. (18) 3326200.


1. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO SŁUŻACEGO ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY SŁOPNICE W 2019 ROKU ORAZ POWOŁANIA KOMISJI KONKURSWEJ.

2.  WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU

 

II.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SŁOPNICE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU SPORTU W 2019 ROKU

Wójt Gminy Słopnice na podstawie Rozdziału 3 § 10 ust.  pkt. 1 uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XIV/95/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 poz. 3438 z późn. zm.), informuje o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego służącego sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Słopnice w 2019 roku.

Wójt Gminy Słopnice informuje również, że na  wszystkie złożone projekty została  przyznana  dotacja, w związku z tym żaden wniosek nie został odrzucone.

 

Wójt Gminy Słopnice
mgr inż. Adam Sołtys