X FESTYN PARAFIALNY

W pierwszą niedzielę lipca mieszkańcy Słopnic i przybyli goście bawili się na festynie parafialnym, zorganizowanym przez parafię św. Andrzeja Apostoła i Gminę Słopnice. Impreza ta jest dedykowana w szczególności tym, którzy wspierają duchowo i materialnie budowę oraz urządzenie wystroju nowego kościoła parafialnego pw. Jana Pawła II w Słopnicach.


Niezmiennie, od przeszło kilku lat w organizację festynu włączyły się miejscowe zespoły regionalne, koło gospodyń, strażacy, szkoły oraz młodzież. Imprezę wsparli również lokalni przedsiębiorcy, organizacje i osoby prywatne fundując przedmioty na licytację i loterię fantową. Nie sposób wymienić także wszystkich tych mieszkańców Słopnic, którzy na różne sposoby włączyli się  w przygotowanie festynu. Wspólny wkład i praca tych osób zasiliła konto budowy świątyni o kolejne fundusze.

Po mszy św. odprawionej w intencji fundatorów oraz organizatorów festynu w kościele św. Jana Pawła II, parada motocyklistów przybyłych by wesprzeć ks. proboszcza Jana Gniewka ruszyła przez Słopnice. Otwarcia festynu dokonali gospodarze imprezy ks. Jan Gniewek proboszcz parafii i Adam Sołtys wójt Słopnic. Podczas X festynu parafialnego „I Ty budujesz kościół”  na scenie zaprezentowali się: Orkiestra Wiolin, Zespół Regionalny Zbyrcok, Mali Słopniczanie,  Zespół Słopniczanie oraz grupa taneczna Akademia Lotu. Poszczególne występy przeplatane były licytacją przedmiotów oraz losowaniem nagród w loterii fantowej. Imprezę zakończył koncert góralskiego zespołu „Siklawa” z Nowego Targu. Uczestnicy festynu bawili się do późnych godzin wieczornych na festynie tanecznym.Tagi