KIERUNEK KARIERA - ZYSKAJ 7 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA DOWOLNE SZKOLENIE

Wójt Gminy Słopnice zaprasza wszystkich zainteresowanych zdobyciem środków na podniesienie swoich kwalifikacji do udziału w projekcie Kierunek Kariera. Można sfinansować w 85% między innymi kurs prawa jazdy, językowy, zawodowy (wózek widłowy, CNC) i wiele innych. Więcej informacji w treści informacji.

Specjalnie z myślą o osobach pracujących Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie przygotował dwie możliwości dofinansowania szkoleń: językowych, komputerowych, prawa jazdy lub innych zawodowych. Możesz otrzymać nawet 87% dofinansowania w formie bonów szkoleniowych. A wszystko to dzięki projektom realizowanym przez WUP: „Kierunek Kariera (KK)” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa (KKZ)”.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie dla mieszkańców Gminy Słopnice odbyło się  w  czwartek (7 listopada) w Gminnym Kompleksie Sportowym.

Jeżeli ktoś z Państwa nie mógł w tym spotkaniu uczestniczyć, a jest zainteresowany szczegółami informujemy, że 20 listopada br. w Gminnym Kompleksie Sportowym odbędzie się spotkanie z doradcami mobilnymi. Dyżur rozpocznie się o godz. 9.15 i potrwa do 13.15. W tym dniu każdy uczestnik bedzie mógł również zrobić Bilans Kariery.

Kto może otrzymać dofinansowanie do szkolenia lub kursu?

  •    Osoby pracujące powyżej 25 lat (nie ma górnej granicy wieku),
  •    Osoby związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
  •    Dodatkowo, osoby poniżej 50 lat mogą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury,
  •    Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w projekcie niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Osoba pracująca to:

  • zatrudniona na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
  • prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 W ramach projektu Kierunek Kariera można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).
W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.
 

Co trzeba zrobić – krok po kroku

Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”. Z doradcą można spotkać się w:

  • Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;
  • Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;
  •  Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490
  • lub całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru mobilnego (m.in. w każdy poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Limanowej oraz w najbliższych tygiodniach w Słopnicach ) 

POLECAMY również stronę CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH, gdzie można sprawdzić aktualną ofertę realizowanych kursów, szkoleń.

Tagi

GALERIA