PROJEKT #ZDALNA SZKOŁA

Gmina Słopnice zakupiła 25 laptopów oraz 46 oprogramowań antywirusowych, które zostały odpowiednio rozdysponowane do placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Zakup całkowicie sfinansowany zostanie w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła".

Od 1 kwietnia 2020 roku każda gmina i powiat mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt ten jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

 

Gmina Słopnice wystąpiła z odpowiednim wnioskiem o pozyskanie środków finansowych na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i programem antywirusowym. Laptopy zostały już zakupione i trafiły do wszystkich szkół na terenie Gminy Słopnice, tj. Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Szkoła Podstawowej Nr 4 w Słopnicach.

 

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 59 982,54 zł, zostanie on całkowicie sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.