BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ- WSKAZÓWKI DLA UCZNIA I RODZICA

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września uczniowie wracają do szkoły i do tradycyjnej formy kształcenia. Oznacza to, że również w gminie Słopnice zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze od 2 września będą prowadzone w szkołach w tradycyjnej formie.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia jednak, że nauka w szkole musi odbywać się z zachowaniem zasad higieny i  procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W związku z powyższym zwracamy się do rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych, aby jak najlepiej przygotować się do bezpiecznego powrotu do szkoły.

 „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”

WYTYCZNE GIS

W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września.

 

Szczegóły organizacyjne dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego oraz prowadzenia zajęć w poszczególnych placówkach edukacyjnych w naszej gminie, rodzice i uczniowie będą mogli już wkrótce znaleźć w dziennikach elektronicznych oraz na stronach internetowych szkół:

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA w Słopnicach

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  w Słopnicach

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 w Słopnicach

 

 

Tagi

GALERIA