„ZDALNA SZKOŁA+” W GMINIE SŁOPNICE

50 laptopów trafiło do szkół znajdujących się na terenie Gminy Słopnice, w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła+”. Działanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W niedługim czasie po projekcie „Zdalna Szkoła”, Gmina Słopnice podjęła stosowne działania i złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach kontynuacji zadania- tym razem pod nazwą „Zdalna Szkoła+”. Gminy mogły składać wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

50 laptopów wraz z programem antywirusowym zostało już zakupionych i przekazanych do szkół w liczbie: 27 do Zespołu Placówek Oświatowych, 13 do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola, 6 sztuk do Szkoły Podstawowej Nr 3 i 4 laptopy do Szkoły Podstawowej Nr 4.

 

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 104 068, 96 zł. Zostanie on całkowicie sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.