Przejdź do stopki

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Treść

Urząd Gminy w Słopnicach informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą do 31.08.2022 w Urzędzie Gminy Słopnice w pokoju nr 7.

Do wniosku należy dołączyć:

  1.  faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2022 do 31.07.2022  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku. Osoby, które składały wniosek w miesiącu lutym 2022r. nie dołączają już do wniosku w sierpniu tego zaświadczenia.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie na rachunek bankowy podany we wniosku
w terminie od 01 10.2022 do 31.10.2022

Wnioski wraz załącznikami należy składać w urzędzie gminy w godz. pracy urzędu w miesiącu sierpniu. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości składania wniosków w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu. W tym celu uzupełniony i podpisany wniosek wraz załącznikami należy umieścić w kopercie i wrzucić do skrzynki korespondencyjnej. Skrzynka jest wystawiona 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

Formularze wniosku są dostępne do pbrania na strony internetowej urzędu oraz  wyłożone do zabrania w holu przy wejściu głównym do urzędu.

Dokumenty do pobrania: