Przejdź do stopki

Powszechna samoobrona

    wyświetleń: 215

Treść

Szkolenie e-learningowe w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Słopnice

Zgodnie z „Programem szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Słopnice na lata 2016-2020” zaprasza się do udziału w szkoleniu z zakresu powszechnej samoobrony w formie samokształcenia.

Szkolenie organizowane metodą e-learningową, dostępne pod adresem: www.gmina@slopnice.pl w zakładce „DLA MIESZKAŃCA”, następnie „BEZPIECZEŃSTWO” i „Powszechna samoobrona”.

 

Należy wybrać dostępny materiał szkoleniowy i z nim się zapoznać.

 

Tematyka:

 

1. Ogólna charakterystyka powszechnej samoobrony ludności.
 

2. Charakterystyka zagrożeń mogących wystąpić na terenie gminy.:

 

Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu - Słopnice 1

 

Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu - Słopnice 2

 

Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu - Słopnice 3

 

3. Alarmowanie i ostrzeganie o zagrożeniach.
 

4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

 

5. Udzielanie pomocy poszkodowanym.

 

 

Tematyka archiwalna:

 

„Informator o powszechnej samoobronie ludności”