Ostrzeżenia pogodowe

 
  Stopnie zagrożenia – według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

 Stopień 0 - brak ostrzeżeń 

Stopień 1 - Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 Stopień 2 - Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 Stopień 3 - Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju.

 

KLASYFIKACJA ostrzeżeń

Klasyfikacja ostrzeżeń

 

 

 

NAJBARDZIEJ AKTUALNE OSTRZEŻENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.pogodynka.pl