SOŁECTWA I SOŁTYSI

Sołectwo, jak powszechnie wiadomo, jest jednostką pomocniczą gminy i stanowi samorząd mieszkańców wsi.
Zgodnie z Uchwałami Nr XXII//148 - 152/13 Rady Gminy Słopnice, z dnia 22 marca 2013 r. na terenie  Gminy Słopnice utworzono 5 sołectw:
- Sołectwo Słopnice Dolne Królewskie
- Sołectwo Słopnice Mogielica
- Sołectwo Słopnice Górne
- Sołectwo Słopnice Granice
- Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie

Każde sołectwo działa jako odrębna jednostka w obrębie wyznaczonych granic, w oparciu o własny statut i jest reprezentowane przez sołtysa.
 
NAZWA SOŁECTWA LICZBA
MIESZKAŃCÓW   
SOŁTYS 
SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE 1 836 Józef Grucel
SŁOPNICE MOGIELICA  741 Jerzy Sołtys
SŁOPNICE GÓRNE 1 569 Bogdan Ślazyk
SŁOPNICE GRANICE  707 Henryk Ślazyk

SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE

 1891 Piotr Kęska

RAZEM

6 744  

Źródło: Dane USC, stan na 30 czerwca 2018 r.