Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

WYKAZ  PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA  OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
na terenie Gminy Słopnice

 

 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34 600 Limanowa

  Telefon; 18 33 72 491
               18 33 72 492
               18 33 72 889

  Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Limanowej.
   
 2. Firma Usługowa „BIOMAR”, Marcisz Piotr, ul. T. Kościuszki 99, 34-600 Limanowa

  Telefon: 511 111 892, 508 976 289

   
 3.  Firma Handlowo-Usługowa „MANIKOP”, Giemzik Piotr, 34-615 Słopnice 170

  Telefon: 18 33 26 223, 696 054 079

   

4. Firma Usługowa Piotr Kędroń, 34-615 Słopnice 706

           Telefon: 722 372 530, 888 647 718

          Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Słopnicach.