Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie

SOŁECTWO SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE

 

Sołtys: Piotr Kęska

Skład Rady Sołeckiej:
  1. Celina Gaik
  2. Paweł Opoka

Liczba mieszkańców sołectwa wynosi 1870 osób, (stan na 31 grudnia 2016 r.)

W skład SOŁECTWA SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE wchodi 31 osiedli: Bace, Białonogi, Brzyzek, Czajnówka, Do Nowaka, Dworskie, Folwark, Głębiec, Góralówka, Górki, Jachymówka, Kulpówka, Malarzówka, Markówka, Mastalerze, Miłkowskie, Nad Sadem, Pachutówka, Pańskie, Papieżówka, Przylaski, Rola, Sasy, Ślazykówka, Talaski, Udzielówka, Wierzbanowo, Więcki, Za Miedzą, Zapotocze, Ząbczykówka.
 

 

DZIAŁALNOŚĆ SOŁECTWA REGULUJE STATUT


Obszar Sołectwa obejmuje teren Słopnic, których leży wzdłuż rzeki Słopniczanka.
Tutaj w cieniu drzew znajduje się zabytkowy Dwór Szlachecki wybudowany w I połowie XIX wieku wraz z malowniczym ogrodem krajobrazowym

- kapliczka Matki Bożej w osiedlu Więcki,
- stadion Klubu Sportowego "Sokół Słopnice"
- Gminny Kompleks Sportowy,
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Oczyszczalnia ścieków dla gminy Słopnice.

Ponadto przez teren sołectwa przebiegają trasy rowerowe nr 1 i 2.

W czasie I wojny światowej na terenie Słopnic przebywali żołnierze Legionów Polskich wraz z Józefem Piłsudskim, którzy stoczyli zwycięską walkę na Przełęczy Rydza Śmigłego z wojskami rosyjskimi.Okres II wojny światowej to lata walki z hitlerowskim okupantem, prowadzonej przez silne w Słopnicach oddziały partyzanckie, których schronieniem były lasy Mogielicy.