Zasady segragacji odpadów

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

W celu ułatwienia sposobu segregacji odpadów komunalnych i zwiększenia stopnia odzysku surowców wtórnych od 1 stycznia 2014 roku w Gminie Słopnice wprowadza się nowe zasady ich segregacji.

 

HARMONOGRAM wywozu odpadów – Gmina Słopnice – 2016 rok