Sołectwo Słopnice Dolne Królewskie

SOŁECTWO SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE


Sołtys: Józef Grucel,

Skład Rady Sołeckiej:

  1. Józef Grucel
  2. Jerzy Więcek
  3. Maria Krzemińska- Biel
     

Liczba mieszkańców należących do sołectwa wynosi 1814 osób  (stan na 31 grudnia 2016 r.)

W skład SOŁECTWA SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE wchodzI 46 osiedlI: Brodki, Chochołówka, Chodniki nad Cmentarzem, Czeczotki, Do Artysty, Do Tracza, Do Turonia, Dylągówka, Dzioły, Filipówka, Golińskie, Grabkówka, Gwizdówka, Hajdówka, Jonówka, Kadele, Koczury, Koprowina, Kormany, Kulpy, Kwaśniakówka, Małchówka, Marciszówka, Młynarze, Na Chodnik, Nowiny, Plebańskie, Pod Kopę, Podgórze, Porębówka, Proroki, Przysłop, Putówka, Rojki, Sączki, Sroki nad Tartakiem, Srokówka, Staniszówka, Szczęchy, Walkówka, Wikarówka, Wójtostwo, Zagrody, Zaprzylasek, Zieleńskówka, Zonie.

 

DZIAŁANOŚĆ SOŁECTWA REGULUJE STATUT SOŁECTWA

 


Na terenie sołectwa znajduje się:

  • zabytkowy Kościół św. Andrzeja Apostoła - powołując się na dostępne dokumenty powstanie tego kościoła datuje się na II połowę XVI wieku. Stanowi on najważniejszy z zabytków architektury w Słopnicach.
  • pomnik 32 rozstrzelanych zakładników w 1944 r. przy drodze na Zaświercze
  • kapliczka " Pod Lipami" i inne
Ponadto:
- siedziba Urzędu Gminy w Słopnicach
- Szkoła Podstawowa Nr 1 z filią Słopnice-Granice
- Gimnazjum
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Ośrodek Zdrowia
- Remiza OSP Słopnice Dolne,
- banki.
 
Na terenie Sołectwa I znajduje się także ścieżka przyrodniczo - krajoznawcza
SŁOPNICE - ZAŚWIERCZE.

W 1815 roku w Słopnicach (ówczesna Słopnica Królewska) urodził się Jan Kanty Andrusikiewicz, przywódca powstania chochołowskich górali przeciwko zaborcom.
Imię tego bohatera nosi Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słopnicach.