Sołectwo Słopnice Górne

SOŁECTWO SŁOPNICE GÓRNE
 

Sołtys: Ślazyk Bogdan 

Skład Rady Sołeckiej:
 

  1. Czepiel Krystyna
  2. Franczak Adam
  3. Grucel Tadeusz


Liczba mieszkańców należących do sołectwa wynosi 1533 osób (stan na 31 grudnia 2016 r.)

W skład SOŁECTWA SŁOPNICE GÓRNE wchodzą 43 osiedli: Banachy, Barnasie, Brzózki, Bukowina, Cołtyż, Dzielec, Dziołówka, Florkówka, Folwark, Garcarzówka, Giemziki Dolne, Giemziki Górne, Goryczki, Kaimy, Karczówka, Kęski, Konickie, Kowalówka, Kuźle, Liski, Małgorzyca, Michałki, Mordaszkie, Pachuty, Piaski, Piechotówka, Piechoty, Podlas, Podstaw, Pokusówka, Pyrdoły, Rola, Ryże, Snoza, Szczepanowo, Ślazykówka, Śliwówka, Śrubówka, Woźniówka, Wyrębiska, Zagroda, Zalas, Zaprzały.DZIAŁALNOŚĆ SOŁECTWA REGULUJE STATUT

 

Sołectwo to jest położone po obydwu stronach rzeki Słopniczanka, obejmuje Słopnice Królewskie i Szlacheckie. Na jego obszarze znajduje się:
- Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej (1984r)
- zabytkowa kaplica w os "Piechoty" ( z końca XIX wieku)
- zabytkowa "Figura na osiedlu Goryczki" data powstania i fundator nieznane
- Pomnik nieznanego partyzanta, poległego podczas II wojny światowej.
Ponadto:
- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola
- Remiza OSP Słopnice Górne
- główny zbiornik wodociągu gminnego

Na granicy Słopnic z przysiółkiem Zalesie, znajduje się Przełęcz Słopnicka, która stanowi jeden z najciekawszych miejsc turystycznych. Z tego miejsca rozpościera się nie tylko piękny widok na Słopnice, ale także piękny widok na Tatry i Pieniny. Z miejsc osobliwych warto wyróżnić cześć sołectwa o nazwie Dzielec, skąd rozpościerają się piękne widoki na Słopnice.