Kościół św. Andrzeja

 

KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
Kościół ten uznawany jest za najważniejszy z zabytków architektury w Słopnicach. Źródła historyczne wskazują, że pierwszy kościół słopnicki został wzniesiony w II połowie XIV wieku, a dopiero czterysta lat później (1774 -1776), staraniem ks. proboszcza Jana Zwiernikiewicza przystąpiono do budowy nowego kościoła, który stoi po dziś dzień w Słopnicach Dolnych.


Fot. Waldemar Sołtys

 

Patronem został św. Andrzej Apostoł - opiekun podróżników, rycerzy i rybaków. Kościół ma konstrukcję zrębową z zamkniętym wielobocznie prezbiterium i kaplicą św. Józefa. W ołtarzu głównym znajduje się pochodzący z 1637 roku obraz „Święta rozmowa”.

 

Godne uwagi są również wieloletnia Ambona oraz Chrzcielnica
Wnętrze kościoła zdobią pochodzące z pierwszego kościoła: skarbiec i moździerz. Obok kościoła znajduje trójarkadowa dzwonnica, z dzwonami: Maryja (największy), Andrzej (średni), Wojciech (najmłodszy).

 

We wnękach dzwonnicy znajdują się figury Chrystusa Frasobliwego i Matki Bożej Bolesnej, które wyrzeźbił miejscowy artysta Andrzej Kwiatkowski.