JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach 
im. Jana Andrusikiewicza
Dyrektora Szkoły - mgr Renata Młynarczyk-Pach

Z-ca dyrektora - mgr Beata Biernat
Z-ca dyrektora - mgr Bożena Franczak

34-615 SŁOPNICE 732
Tel. ( 0-18 ) 33-26-460
www.sp1.slopnice.iap.pl
e-mail: sp1@slopnice.iap.pl
 


 

Filia Zespołu Placówek Oświatowych  Słopnice - Granice
im. Marii Konopnickiej


Kierownik Filii - mgr Mieczysław Tokarczyk

34-615 SŁOPNICE 731
Tel. ( 0-18 ) 33-26-315
e-mail: szkolagranice@wp.pl

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach
im. Jana Pawła

Dyrektor Szkoły - mgr Marek Mrózek
34-615 SŁOPNICE 336
Tel. ( 0-18 ) 33-48-020
www.zsppslopnice.iap.pl
e-mail: zspipslopnice@onet.pl
marek.mrozek@poczta.onet.pl 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach
im. Henryka Dąbrowskiego

Dyrektor Szkoły - mgr Małgorzata
Sułkowska


34-615 SŁOPNICE 363
Tel. ( 0-18 ) 33-48-005
www.sp4.slopnice.iap.pl
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Kierownik: mgr Anna Katarzyna Zawada

34-615 Słopnice 38
tel. (0-18) 33-26-005
www.biblioteka.slopnice.pl
e-mail: biblioteka@slopnice.pl


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik: mgr Edward Sroka
34-615 Słopnice 911
tel. (0-18) 33-47-429
       (0-18) 33-47-433
fax. (0-18) 334-74-60
e-mail: gops@slopnice.pl
http://www.gops.slopnice.pl/