Przejdź do stopki

URZĄD GMINY

    wyświetleń: 18488

Treść

URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911

NIP: 7371410411
tel. (PL) 18 332 62 00
                   18 332 62 12
fax (PL) 18 332 60 18
e-mail: gmina@slopnice.pl

ePUAP: /ugslopnice/skrytka

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30055-95737-GTVER-12

GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY?


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30

NUMER KONTA URZĘDU GMINY SŁOPNICE
(na które należy kierować należności z tytułu podatków lokalnych
i opłat skarbowych)

Bank Spółdzielczy w Limanowej/punkt obsługi klienta Słopnice


77 8804 0000 0060 0014 3547 0004

 
 

WYKAZ KONTAKTÓW Z PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY

 

URZĄD GMINY SŁOPNICE

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wójt Gminy Słopnice

gmina@slopnice.pl

18 3326-200
18 3326-212

REFERAT ORGANIZACYJNY, OŚWIATY I KULTURY

Sekretariat, Dziennik Podawczy, promocja

gmina@slopnice.pl

katarzyna.hajduk@slopnice.pl

18 3326-200
18 3326-212

Sekretarz, oświata

anna.strug@slopnice.pl

18 3347-412

Organizacje pozarządowe, obsługa Rady Gminy

marzena.giza@slopnice.pl

18 3347-411

Działaność gospodarcza

maria.mamak@slopnice.pl 18 3347-419

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, Dowody osobiste

maria.janas@slopnice.pl

18 3347-419

Ewidencja ludności

maria.mamak@slopnice.pl

18 3347-419

REFERAT INWESTYCJI

Kierownik Referatu

jozef.wikar@slopnice.pl

18 3347-427

 603 171 364

Zamówienia publiczne,

Mienie komunalne,

Zimowe utrzymanie dróg

krzysztof.wiecek@slopnice.pl

18 3347-427

 603 107 183

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

krzysztof.keska@slopnice.pl

18 3347-426

Rolnictwo i ochrona środowiska, Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

tadeusz.florek@slopnice.pl

18 3347-426

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Kierownik Referatu 

tadeusz.wiecek@slopnice.pl

18 3347-423

 609 438 588

Gospodarka komunalna

krystyna.serafin@slopnice.pl

18 3347-423

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Skarbnik

jan.wiecek@slopnice.pl

18 3347-422

 603 170 391

Główna Księgowa

agata.slazyk@slopnice.pl

18 3347-413

Księgowość - Wydatki

finanse@slopnice.pl

18 3347-413

Podatki, Obsługa finansowa opłat za śmieci, wodę i ścieki oraz za żywienie w szkole i przedszkolu

finanse@slopnice.pl

magdalena.toporkiewicz@slopnice.pl

wioleta.kaletka@slopnice.pl

anna.florek@slopnice.pl

18 3347-415

Finanse, VAT

agnieszka.wojcieszak@slopnice.pl

18 3347-415

Księgowość szkół

krystyna.keska@slopnice.pl

renata.postrozny@slopnice.pl

18 3347-424

Księgowość GOPS, płace

agnieszka.kurczab@slopnice.pl 18 3347-424

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik GOPS

edward.sroka@slopnice.pl

18 3347-433

Pracownik socjalny- strona Królewska, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

jolanta.kowalczyk@slopnice.pl

18 3347-432

 515 893 856

Pracownik socjalny- strona Szlachecka, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

jadwiga.franczak@slopnice.pl

18 3347-430

 515 893 856

Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Karta Dużej Rodziny

maria.pachut@slopnice.pl

18 3347-429

 511 299 657

 

 

WÓJT GMINY SŁOPNICE
PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDĄ ŚRODĘ
w godz. 13.00 - 16.00

 

SEKRETARZ, SKARBNIK ORAZ KIEROWNICY REFERATÓW
PRZYJMUJĄ MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU
tj. 7.30 - 15.30