URZĄD GMINY


 
URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911
tel. (PL) +48 (18) 332 62 00
                   (18) 332 62 12
fax (PL) +48 (18) 332 60 18
e-mail: gmina@slopnice.pl
www.slopnice.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30

NUMER KONTA URZĘDU GMINY SŁOPNICE
( na które należy kierować należności z tytułu podatków lokalnych
i opłat skarbowych) BSR Kraków /oddział Tymbark
10 8589 0006 0190 0009 6032 0004
 
 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE

NUMER WEWNĘTRZNY

NUMER BEZPOŚREDNI

WÓJT
SEKRETARIAT

100

 

       (18)3326200
 (18)3326212

 

FAX 102  (18) 3326018

BIURO RADY GMINY

101

3347411

SEKRETARZ

103

3347412

SKARBNIK

113

3347422

KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 114 3347423

GŁÓWNA KSIEGOWA

104

3347413

KASA

108

3347417

PODATKI

106

3347415

URZĄD STANU CYWILNEGO

110

3347419

OCHRONA ŚRODOWISKA,ROLNICTWO

117

3347426

PLANOWANIE PRZESTRZENNE,BUDOWNICTWO

117

3347426

INWESTYCJE, GOSPODARKA KOMUNALNA

118

3347427

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

118

3347427

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

 

 

(18) 2628278
609 438 512
 609 438 551 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK

124

3347433

KSIĘGOWOŚĆ

122

3347431

ŚWIADCZENIA RODZINNE

120

3347429

PRACOWNICY SOCJALNI

121
123

3347430
3347432

 

WÓJT GMINY SŁOPNICE
PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDĄ ŚRODĘ
w godz. 13.00 DO 16.00

 

SEKRETARZ I SKARBNIK ORAZ KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
PRZYJMUJĄ MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU
tj. 7.30 - 15.30