URZĄD GMINY

URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911
NIP: 737-14-10-411
tel. (PL) +48 (18) 332 62 00
                   (18) 332 62 12
fax (PL) +48 (18) 332 60 18
e-mail: gmina@slopnice.pl
ePUAP: /ugslopnice/skrytka
GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY?


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30

NUMER KONTA URZĘDU GMINY SŁOPNICE
( na które należy kierować należności z tytułu podatków lokalnych
i opłat skarbowych) BSR Kraków /oddział Tymbark
10 8589 0006 0190 0009 6032 0004
 
 

WYKAZ KONTAKTÓW Z PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY

 

URZĄD GMINY SŁOPNICE

Stanowisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wójt Gminy Słopnice

gmina@slopnice.pl

(18) 3326-200
(18) 3326-212

REFERAT ORGANIZACYJNY, OŚWIATY I KULTURY

Sekretariat, Dziennik Podawczy

gmina@slopnice.pl

(18) 3326-200
(18) 3326-212

Sekretarz, oświata

anna.strug@slopnice.pl

(18) 3347-412

 Promocja, Organizacje pozarządowe

katarzyna.curzydlo@slopnice.pl

(18) 3347-411

 Działaność gospodarcza

maria.janas@slopnice.pl (18) 3347-419

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC, Dowody osobiste

zofia.mrozek@slopnice.pl

(18) 3347-419

Ewidencja ludności

maria.janas@slopnice.pl

(18) 3347-419

REFERAT INWESTYCJI

Kierownik Referatu

jozef.wikar@slopnice.pl

(18) 3347-427

 603 171 364

Zamówienia publiczne,

Mienie komunalne

krzysztof.wiecek@slopnice.pl

(18) 3347-427

 603 107 183

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

leszek.kuna@slopnice.pl

(18) 3347-426

Rolnictwo i ochrona środowiska, Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

tadeusz.florek@slopnice.pl

(18) 3347-426

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Kierownik Referatu 

tadeusz.wiecek@slopnice.pl

(18) 3347-423

 609 438 588

Gospodarka komunalna i energetyka 

krzysztof.keska@slopnice.pl

(18) 3347-423

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Skarbnik

jan.wiecek@slopnice.pl

(18) 3347-422

 603 170 391

Główna Księgowa

agata.slazyk@slopnice.pl

(18) 3347-413

Księgowość - Wydatki

alicja.pachura@slopnice.pl

(18) 3347-413

Podatki, Opłaty lokalne, Finanse

finanse@slopnice.pl

magdalena.toporkiewicz@slopnice.pl

(18) 3347-415

Księgowość podatkowa, Finanse

wioleta.kaletka@slopnice.pl

(18) 3347-415

Finanse, VAT

agnieszka.wojcieszak@slopnice.pl

(18) 3347-417

Księgowość szkół

agata.wojtowicz@slopnice.pl

krystyna.keska@slopnice.pl

aneta.uberman@slopnice.pl

magdalena.toporkiewicz@slopnice.pl

(18) 3347-424

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik GOPS

edward.sroka@slopnice.pl

(18) 3347-433

Pracownik socjalny- strona Królewska

jolanta.kowalczyk@slopnice.pl

(18) 3347-432

 515 893 856

Pracownik socjalny- strona Szlachecka, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

jadwiga.franczak@slopnice.pl

(18) 3347-430

 515 893 856

Pracownik socjalny zasiłki stałe, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

maria.pachut@slopnice.pl

(18) 3347-430

 515 893 856

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+, 300+, Za życiem, Karta dużej rodziny

maria.grucel@slopnice.pl

(18) 3347-429

 511 299 657

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500+, 300+, Za życiem, Karta dużej rodziny

anna.gancarczyk@slopnice.pl

(18) 3347-429

 511 299 657

 

 

WÓJT GMINY SŁOPNICE
PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDĄ ŚRODĘ
w godz. 13.00 - 16.00

 

SEKRETARZ, SKARBNIK ORAZ KIEROWNICY REFERATÓW
PRZYJMUJĄ MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU
tj. 7.30 - 15.30