Przejdź do stopki

RADA GMINY SŁOPNICE

    wyświetleń: 3872

Treść

RADA GMINY SŁOPNICE
KADENCJA 2018-2023

Bednarczyk Józef - Przewodniczący Rady Gminy
Curzydło Elżbieta - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ślazyk Henryk - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bień Przemysław
Bulanda Józefa
Curzydło Józef
Faron Wojciech
Kęska Marcin

Kulpa Irena
Klupa Marek
Liszka Józef
Porębski Marian

Szczecina Arkadiusz
Ślazyk Henryk

Ślazyk Krzysztof
Ślazyk Tadeusz


 

BIURO RADY GMINY:
URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911
Tel. (0-18) 3347- 411
Fax. (0-18) 3326 - 018
Piętro I, pok. nr 4
e-mail:
marzena.giza@slopnice.pl, gmina@slopnice.pl

 

 

 

DYŻURY RADNYCH


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
JÓZEF BEDNARCZYK
pełni dyżur i przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy I i III poniedzałek miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ELŻBIETA CURZYDŁO

pełni dyżur i przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy II poniedzałek miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
HENRYK ŚLAZYK

pełni dyżur i przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdą IV środę miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

 

SKŁAD KOMISJI INWESTYCJI I FINANSÓW

Kulpa Marek - Przewodniczący
Kęska Marcin - Zastępca przewodniczącego
Bednarczyk Józef
Ślazyk Henryk

SKŁAD KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Kulpa Irena - Przewodniczący
Ślazyk Tadeusz - Zatępca Przewodniczącego
Bień Przemysław
Porębski Marian

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ:

Szczecina Arkadiusz - Przewodniczący
Curzydło Elżbieta -  Zastępca przewodniczącego
Bulanda Józefa
Faron Wojciech
Kęska Marcin

Ślazyk Krzysztof

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Curzydło Józef - Przewodniczący
Kulpa Irena - Zastępca Przewodniczącego
Porębski Marian

 

SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Liszka Józef - Przewodniczący
Faron Wojciech - Zatępca Przewodniczącego
Bień Przemysław
Bulanda Józefa
Curzydło Józef
Kulpa Marek

 

 WIĘCEJ NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ