Przejdź do stopki

RADA GMINY SŁOPNICE

    wyświetleń: 4415

Treść

RADA GMINY SŁOPNICE KADENCJA 2024-2029

Bednarczyk Józef - Przewodniczący Rady Gminy
Curzydło Elżbieta - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Kęska Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Curzydło Józef
Faron Wojciech
Klupa Marek
Marcisz Adam

Matusiak Janusz
Matusiak Mateusz
Sołtys Jerzy

Porębski Marian
Ślazyk Henryk
Ślazyk Krzysztof
Ślazyk Tadeusz

Wojceszak Wiesław

BIURO RADY GMINY:
URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911
Tel. (0-18) 3347- 411
Fax. (0-18) 3326 - 018
Piętro I, pok. nr 4
e-mail:
marzena.giza@slopnice.pl, gmina@slopnice.pl

 

PREZYDIUM RADY GMINY SŁOPNICE

 

TERMINY SPRAWOWANIA DYŻURÓW:


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
JÓZEF BEDNARCZYK
pełni dyżur i przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy I i III poniedzałek miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
MARCIN KĘSKA

pełni dyżur i przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy II poniedziałek miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ELŻBIETA CURZYDŁO

pełni dyżur i przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdą IV środę miesiąca
w godz. 14.30 - 16.00

 

SKŁAD KOMISJI INWESTYCJI I FINANSÓW

Kulpa Marek - Przewodniczący
Kęska Marcin
Bednarczyk Józef
Marcisz Adam
Matusiak Janusz

SKŁAD KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Henryk Ślazyk - Przewodniczący
Porębski Marian
Jerzy Sołtys
Ślazyk Krzysztof
Ślazyk Tadeusz

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ:

Faron Wojciech - Przewodniczący
Curzydło Elżbieta
Marcisz Adam
Ślazyk Krzysztof
Wojcieszak Wiesław

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Curzydło Józef - Przewodniczący
Porębski Marian
Matusiak Mateusz

 

SKŁAD KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Matusiak Mateusz - Przewodniczący
Faron Wojciech
Kulpa Marek

Curzydło Józef
Ślazyk Henryk

 

 WIĘCEJ NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ