Przejdź do stopki

2020: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O KTÓRYM MOWA W ART. 17, UST. 1, PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

    wyświetleń: 96

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


NAZWA ZADANIA: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O KTÓRYM MOWA W ART. 17, UST. 1, PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


OKRES REALIZACJI: 2020 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 65 822,00 ZŁ


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 402 010,96 ZŁ


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których owa w art. 17, ust. 1, pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz w art. 18, ust. 1, pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.