Przejdź do stopki

SOŁECTWA I SOŁTYSI

    wyświetleń: 2086

Treść

Sołectwo, jak powszechnie wiadomo, jest jednostką pomocniczą gminy i stanowi samorząd mieszkańców wsi.
Zgodnie z Uchwałami Nr XXII//148 - 152/13 Rady Gminy Słopnice, z dnia 22 marca 2013 r. na terenie  Gminy Słopnice utworzono 5 sołectw:
- Sołectwo Słopnice Dolne Królewskie
- Sołectwo Słopnice Mogielica
- Sołectwo Słopnice Górne
- Sołectwo Słopnice Granice
- Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie

Każde sołectwo działa jako odrębna jednostka w obrębie wyznaczonych granic, w oparciu o własny statut i jest reprezentowane przez sołtysa.
 
NAZWA SOŁECTWA LICZBA
MIESZKAŃCÓW   
SOŁTYS
SŁOPNICE DOLNE KRÓLEWSKIE 1 883 Józef Grucel
SŁOPNICE MOGIELICA  742 Jerzy Sołtys
SŁOPNICE GÓRNE 1 599 Daniel Curzydło
SŁOPNICE GRANICE  721 Henryk Ślazyk

SŁOPNICE DOLNE SZLACHECKIE

 1939 Piotr Kęska

RAZEM

6 884  

Źródło: Dane USC, stan na 31 grudnia 2020 r.