Przejdź do stopki

Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

    wyświetleń: 2099

Treść

WYKAZ  PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA  OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
na terenie Gminy Słopnice

 

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34‑600 Limanowa

Telefon; 18 33 72 491
             18 33 72 492
             18 33 72 889

Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Limanowej.

 

2. Firma Handlowo-Usługowa „MANIKOP”, Giemzik Piotr, 34-615 Słopnice 170

Telefon: 18 33 26 223, 696 054 079

 

3. Firma Usługowa Piotr Kędroń, 34-615 Słopnice 706

           Telefon: 888 647 718

 

4. Firma Usługowa Janusz Kędroń, 34-615 Słopnice 706

           Telefon: 722 372 530

          Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Słopnicach

 

 

5. AgroMiś Waldemar Miśkowiec, Dobra 223, 34-642 Dobra

           Telefon: 728 358 187

            e-mail; agromisdobra@gmail.com

          Firma wywozi ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Słopnicach