Przejdź do stopki

ABC postępowania z odpadami komunalnymi

    wyświetleń: 813

Treść

Po pierwsze

 • Obowiązuje bezwzględny obowiązek segregacji odpadów;
 • Posegregowane odpady komunalne umieszczamy w workach o odpowiednim kolorze;
 • Na każdym worku powinien znaleźć się kod kreskowy umożliwiający identyfikację nieruchomości, z której pochodzą odpady;
 • Worki z odpadami wystawiamy w miejscach widocznych dla firmy odbierającej odpady, nie później niż o godzinie 8:00 rano w dniu ich odbierania. Zaleca się, żeby dzień wywozu był również dniem wystawiania odpadów. W sytuacji, gdy wystąpią złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, zamiecie i zawieje) zaleca się, aby worki z lekkimi odpadami takimi jak plastik czy papier umieścić pod workami cięższymi, takimi jak worki z odpadami zmieszanymi lub szkłem. Uniemożliwi to porwanie przez wiatr lekkich worków;
 • Wywóz odbywa się w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca dla Rejonu I oraz w drugi i czwarty poniedziałek dla Rejonu II;
 • Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Słopnice w zakładce „Dla Mieszkańca”.

Po drugie

 • W przypadku spóźnienia się z wystawieniem worków z odpadami, należy bezwzględnie uprzątnąć je z miejsca wystawiania i wystawić je w następnym terminie, w którym planowany jest odbiór, zgodnie z harmonogramem.

Po trzecie

 • Odpady takie jak: opony, odpady powstające w wyniku remontu na terenie nieruchomości zamieszkałej, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, ubrania, przeterminowane leki, odbierane są wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słopnicach przy Oczyszczalni Ścieków (Słopnice 1383);
 • PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w soboty w godzinach 10:00-18:00. Więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Słopnice w zakładce „Dla Mieszkańca”.

Po czwarte

 • Jeżeli komuś zabraknie kodów i worków, powinien zgłosić się do Urzędu Gminy Słopnice po odbiór dodatkowego pakietu. Kody i worki wydawane są w pok. nr 16 (na wysokości wejścia do urzędu).

Po piąte

 • Wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 18 33 47 423.