Obelisk legionisty

OBELISK LEGIONISTY


Usytuowany jest w centrum Słopnic na skwerku naprzeciw domu towarowego (obok kwiaciarni). Na podstawie opowiadań przedwojennych harcerzy istnieje przekonanie, że kamień ma związek ze skautami, walczącymi w legionach Piłsudskiego, które toczyły boje w tych okolicach w roku 1914. Informacje te potwierdza także karta zabytku, w której znajduje się następujący zapis: „Symboliczna mogiła zastrzelonego przez Moskala Legionisty. Był to jeden z rozbitków Legionu, biorący udział w bitwie pod Jabłońcem zastrzelony bez ostrzeżenia. Dla upamiętnienia tego faktu, nieznany bliżej harcerz zaprojektował i wykonał kamień pamiątkowy (...) z artystyczną rzeźbą przedstawiającą morderczy czyn Moskala”. Jako datę powstania zabytku podano na karcie – 16 maja 1918 roku. Kamień ma kształt nieregularnej w kształcie, zwężającej się ku górze, płyty.
 

Wygląd pierwotny pomnika z napisem "Nieznanemu żołnierzowi. Kurs Harcerski w Słopnicach Hufca Rydułtowskiego Z.H.P. Chprągiew Śląska w sierpniu 1931".

 

Wygląd obecny obelisku

Niewprawną ręką wykuto na niej rysunek składający się z kilku elementów: na lewym brzegu płyty widnieje, liść palmowy, a nad nim krzyż o niewypełnionych konturach. Centralne miejsce kamiennej płaszczyzny zajmuje znamienna scena. Przedstawia ona dwie postacie. Jedną z nich, jest młody mężczyzna odziany w bluzę, krótkie spodnie, buty do kostki i sięgające pod kolano wywinięte getry. Na głowie ma kapelusz typu skautowego z bardzo szerokim rondem. W prawej, wysoko uniesionej ręce trzyma wzniesiony w górę sztandar z Białym Orłem. Lewą ręką zaś, z wielkim wysiłkiem podtrzymuje bezwładne ciało rannego lub martwego żołnierza, wygięte w łuk z ręką opuszczoną ku ziemi. U ich stóp, na ziemi leży karabin. Ten pamiątkowy kamień jest nie tylko cennym śladem walk niepodległościowych, lecz także najstarszym harcerskim tropem na Ziemi Limanowskiej. Patronat nad pomnikiem sprawuje obecnie Szkoła Podstawowa na Granicach.