Przejdź do stopki

Obelisk legionisty

    wyświetleń: 1136

Treść

Pomnik usytuowany jest w centrum Słopnic na skwerku naprzeciw domu towarowego i kwiaciarni. W środowisku zwany powszechnie jako „obelisk legionisty”. Historia powstania obelisku związana jest z wizytą Harcerzy Kręgu Rydułtowy, którzy przebywali w Słopnicach w sierpniu 1931 roku na kursie zastępowych Hufca ZHP Rydułtowy pod komendą druha harcmistrza Jana Klamy. Trwałą pamiątką ówczesnego pobytu harcerzy śląskich w naszej miejscowości jest pomnik zadedykowany nieznanemu żołnierzowi walk o niepodległą ojczyznę z lat pierwszej wojny światowej. Wbrew stawianym hipotezom, okazuje się, że nie jest to symboliczna mogiła zastrzelonego przez Moskala Legionisty, który miał być uczestnikiem bitwy pod Jabłońcem. 

Pierwotny wygląd pomnika z napisem "Nieznanemu Żołnierzowi. Kurs Harcerski w Słopnicach Hufca Rydułtowskiego Z.H.P. Chorągiew Śląska w sierpniu 1931 r.". Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 „Zorganizowałem i prowadziłem kurs dla zastępowych w Słopnicach k/Tymbarku w Sądeckim. W czasie trwania kursu nawiązaliśmy kontakt z kolonią nauczycielską z Warszawy, która stacjonowała w Tymbarku. Dla upamiętnienia tego obozu zaproponowałem oboźnemu zaprojektowanie pozostawienia na miejscu obozu pamiątki w postaci postawienia skromnego Pomnika poświęconemu „Nieznanemu Żołnierzowi”. W załączeniu zdjęcia wykonanie z tego dzieła i gotowego pomnika. Pomnik ten przetrwał okres okupacji z tym, że została tylko usunięta tablica z napisem: Nieznanemu Żołnierzowi kurs harcerski w Słopnicach Hufca Rydułtowskiego ZHP Chorągiew Śląska w sierpniu 1931 roku co stwierdzam będąc na miejscu w Słopnicach w przejeździe przed około 4-ch lat. Czy pomnik ten jeszcze dziś stoi, tego nie mogę twierdzić.” – tak o zdarzeniach z roku 1931 roku pisał Jan Klama we wspomnieniach opracowanych 29 grudnia 1977 roku wysłanych do Głównej Kwatery ZHP na ogłoszony konkurs „Moje Harcerskie Lata” (s.5-6).

Obok obelisku powstałego podczas wizyty w Słopnicach w 1931 r. – Jan Klama, druh harcmistrz Hufca ZHP Rydułtowy. 

Analizując wspomnienia harcmistrza Jana Klamy, można stwierdzić, że skromny pomnik z kamienia został postawiony w miejscu obozowania w 1931 roku w hołdzie „Nieznanemu Żołnierzowi”. Kamień ma kształt nieregularnej, zwężającej się ku górze płyty. Na płycie wykuto rysunek, który przedstawia postać mężczyzny przyodzianego w bluzę, krótkie spodnie, buty do kostki i kapelusz typu skautowego. Najpewniej to harcerz, który z trudem podtrzymuje upadającego żołnierza. W prawej ręce trzyma zaś wysoko w górze sztandar z wizerunkiem orła piastowskiego. To swego rodzaju symbol podejmowania dzieła walki o niepodległą ojczyznę. Nad postaciami góruje liść, który najprawdopodobniej jest liściem laurowym symbolizującym zwycięstwo. Nad całością umiejscowiony jest krzyż, a u stóp mężczyzn leży karabin.

Obecny wygląd obelisku.

W 2000 r. pomnik poddano renowacji, a wokół niego postawione zostały cztery murowane belki, które zostały połączone łańcuchem.  Obecnie opiekę nad obeliskiem sprawuje Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słopnicach.

 

Źródło:

  1. Treść dokumentów przekazanych przez Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Krąg Rydułtowy. (2017).