Przejdź do stopki

E-PUAP

    wyświetleń: 1534

Treść

 

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

NA PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ e-PUAP

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Słopnice konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, które można założyć na www.epuap.gov.pl

 

Jeśli nie posiadasz konta, kliknij tutaj, aby je założyć - konto jest bezpłatnie.

 

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, kliknij tutaj aby się zalogować, a następnie wybierz:

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do sekretariatu w pokoju nr 4 na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.