Przejdź do stopki

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO W SŁOPNICACH

    wyświetleń: 100

Treść

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO W SŁOPNICACH


BENEFICJENT: GMINA SŁOPNICE


PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 


PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 118 635  ZŁ


OGÓLNY OPIS ZADANIA: 

Gmina Słopnice uzyskała dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.  

Projekt realizowany na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 02505-6935-UM0613354/22 z dnia 16.08.2022 r.

Celem realizacji zadania jest modernizacja oświetlenia terenu boiska sportowego w Słopnicach, w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Słopnic oraz turystów poprzez udostępnianie infrastruktury rekreacyjnej.