Przejdź do stopki

FINANSOWANIE ZADANIA ZLECONEGO POLEGAJĄCEGO NA WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

    wyświetleń: 22

Treść

  

NAZWA ZADANIA: FINANSOWANIE ZADANIA ZLECONEGO POLEGAJĄCEGO NA WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW


RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: DOTACJA CELOWA W RAMACH DZIAŁU 85, ROZDZIAŁU 85502, § 2010 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (BUDŻET ZADANIOWY: 13.4.1.1 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZASIŁKI DLA OPIEKUNA)


OKRES REALIZACJI: 2024 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 830 752,71 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 3 830 752,71 ZŁ


OPIS ZADANIA: Celem dotacji jest wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekuna oraz zapewnienie kosztów obsługi tego zadania.