Przejdź do stopki

Pożar

    wyświetleń: 632

Treść

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym powodujący straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia ludzi


OGIEŃ - rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie.

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
 • wady i niesprawność instalacji i urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w oborach i stodołach, przeciążanie instalacji przez włączanie dużej liczby urządzeń do jednego "gniazdka",
 • nieostrożne używanie piecyków elektrycznych i gazowych (pozostawienie bez nadzoru, zbyt blisko materiałów palnych),
 • zaprószenie ognia - np. niedopałkiem papierosa, iskrą która odprysła przy spawaniu czy cięciu metalu,
 • samozapalenie siana czy słomy - np. zwiezone mokre siano czy słoma po kombajnie,
  uderzenie pioruna,

Aby zapobiec wystąpieniu pożaru warto:

 • skontrolować domowe źródła ogrzewania i usunąć wszelkie nieprawidłowości,
 • ostrożnie używać zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,
 • zabezpieczyć materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, papier itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,
 • nie używać kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania,
 • ostrożnie obchodzić się z otwartym z ogniem,
 • utrzymywać w należytym stanie kominy – regularnie je czyścić,
 • przechowywać materiały pędne z dala od źródeł ciepła, nie przechowywać ich w mieszkaniu,
 • przechowywać ciągniki i samochody w pomieszczeniach do tego przystosowanych – garażach,
 • utrzymywać w czystości i porządku garaże, strychy itp.
 • stosować oryginalne, nie “watowane” bezpieczniki.

Na wszelki wypadek warto przygotować rodzinę do ewentualnej ewakuacji:

 • określić w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznać z nimi domowników, przetrenować z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone, co najmniej dwie drogi ewakuacji,
 • naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.

W miarę możliwości warto:

 • ubezpieczyć budynek od pożaru,
 • zaopatrzyć mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i nauczyć rodzinę posługiwać się nimi.

Alarmowy numer telefonu do Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - 998. Warto nauczyć dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

Aby proces palenia mógł wystąpić niezbędne jest równoczesne zaistnienie trzech czynników:
materiał palny, dostęp tlenu (powietrza), źródło ciepła (temperatury).

Gaszenie pożaru polega na ograniczeniu dostępności któregoś z tych trzech czynników.

W razie powstania pożaru:

·         Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia.

 • Wezwać straż pożarną.
 • Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym. W przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te wykonywać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.
 • Jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - nakryć szczelną pokrywką.
 • Nie gasić urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postarać się odłączyć zasilanie elektryczne.
 • Nie próbować gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować, wyprowadzić wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udzielić im pierwszej pomocy.
 • Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu – zbadać, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to ich nie otwierać, lecz użyć innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe).
 • Jeśli trzeba przejść przez pomieszczenia zadymione to zakryć usta i nos gęstą tkaniną, okryć się czymś trudnozapalnym i przemieszczać tuż przy podłodze – dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.
 • Opuszczając mieszkanie zabrać ze sobą wszystkich domowników; dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

·         Pomóż zwierzętom:

- konie i krowy wyprowadza się z narzuconymi na łby kocami,

- owce i barany wyprowadza się zaczynając od przewodnika stada,

- drób wynosi się w workach,

- świnie wypycha się siłą.

·         Jeśli zapali się na Tobie ubranie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.

Po pożarze

Wchodząc do budynku po pożarze:

·         upewnić się, czy budynek jest bezpieczny, zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy,

 • uważać na oznaki dymu i gorąca,
 • nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem.

Skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy mieszkanie, dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczone są od pożaru. Wyrzucić produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.