Przejdź do stopki

Powódź

    wyświetleń: 520

Treść

Z powodzią w naszej miejscowości najczęściej mamy do czynienia w sezonie letnim. Jest to powódź spowodowana intensywnymi lub długotrwałymi opadami deszczu, powodującymi intensywny spływ wód po powierzchni ziemi i podniesienie się stanu wód w potokach.

Aby ograniczyć zniszczenia powodziowe – na powódź nie należy się przygotowywać:

 • Nie należy planować budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem ze strony pobliskiego cieku wodnego.
 • Budynki sytuować na wzniesieniu gruntu.
 • Unikać wgłębiania się z planowanymi pomieszczeniami poniżej poziomu powierzchni terenu.
 • Mieszkając w miejscu gdzie niewykluczone jest zalanie wodą opadową, dobrze jest wykonać ciężką, ciągłą izolację fundamentów, ścian i podłóg piwnic czy suteryn.
 • Na poziomie piwnic i suteren nie umieszczać na stałe urządzeń wrażliwych na działanie wody.
 • Wjazd do zagłębionego garażu zabezpieczyć przed napływaniem do wewnątrz wody przy pomocy "mini wałów" przeciwpowodziowych.
 • Zgromadzić materiały i podstawowe narzędzia przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia).
 • Nie trzymać cennych rzeczy w piwnicach i przyziemiach lub być przygotowanym na konieczność ich przeniesienia na wyższe kondygnacje.
 • Nauczyć domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu.
 • Ubezpieczyć, w miarę możliwości, mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty nią spowodowane.
 • Słuchaj informacji radiowych i telewizyjnych dotyczących pogody.
 • Zaplanować sposób postępowania na wypadek zalania domu. Nauczyć rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią.
 • Utrzymywać drożne pobliskie przepusty i rowy przydrożne.

Przygotuj się do powodzi zanim ona Ciebie zaskoczy!!!

 

W czasie zagrożenia powodzią

Mieć włączone radio i słuchać prognozy pogody.

W przypadku niebezpieczeństwa przemieszczać się na wyżej położone miejsca lub wyższe kondygnacje budynku. Odłączyć urządzenia elektryczne, nie dotykać ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie.

Nie używać w gospodarstwie domowym wód gruntowych, wody z zalanych studni mogą być zatrute (skażone).

Nie chodzić po miejscach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.

Przekraczając zalany obszar, używać do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybierać miejsca bez prądu powodziowego.

W razie powodzi napełnić czystą wodą wannę czy inne możliwe naczynia, by mieć zapas wody do celów spożywczych i sanitarnych (na wypadek zalania studni, czy uszkodzenia wodociągu).

Przenieść cenne przedmioty, wyposażenie domu, urządzenia elektryczne z najniższej kondygnacji na wyższą. To co się nie da przenieść zabezpiecz folią.

Do zabezpieczenia domu wykorzystać worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji schować wszystkie materiały w budynku lub przywiązać je do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.

W miarę możliwości zapobiegać tworzeniu się atmosfery paniki, rozsądek i trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią.

 

Po powodzi

Jak najdłużej pozostać poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.

Ostrożnie przy wjeżdżaniu na teren dotknięty powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.

Zwracać uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo. Często myć ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miało się kontakt z wodami powodziowymi.

Pamiętać o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.

Wyrzucić żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.

Poinformować odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych występujących zagrożeniach.

Zalane mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych.

Wymienić podłogi które nasiąkły wodą powodziową.

Jeżeli dobytek był ubezpieczony przed powodzią, skontaktować szybko z firmą ubezpieczeniową. Zrobić zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.

 

Jak pozbyć się wody z zalanej piwnicy:

Przed rozpoczęciem wypompowywania wody należy ustalić jej źródło pochodzenia i miejsce napływu.

Nie usuwać wody z piwnicy, jeżeli jej poziom w gruncie jest tak wysoki, jak w zalanych pomieszczeniach lub wyższy.

Nie wypompowywać wielokrotnie ciągle napływającej wody.

Obniżać poziom wody nie szybciej niż 2-3 cm na godzinę (około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie) w celu uniknięcia zniszczenia struktury ścian.

 

Suszenie budynku:

Otwierać okna i drzwi w celu wietrzenia pomieszczenia.

Meble i przedmioty poodsuwać od ścian na odległość co najmniej 20 cm i podnieść minimum na 5 cm od podłogi.

Uruchomić ogrzewanie, jeśli to możliwe.

Z pomieszczeń usunąć elementy wykończeniowe, które uległy uszkodzeniu lub które utrudniają wysychanie (wykładziny, tapety, boazerie).

 

Zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni (po wysuszeniu i podsuszeniu):

Ściany i sufity odkazić mlekiem wapiennym.

Legary podłogowe wysuszyć i zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym do ochrony drewna przed zagrzybieniem.

Posadzki betonowe pozbawić warstw podłogowych (ocieplenia, posadzki), wysuszyć, odkazić mlekiem wapiennym.