Przejdź do stopki

2019: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O KTÓRYM MOWA W ART. 17, UST. 1, PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

    wyświetleń: 126

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ


NAZWA ZADANIA: UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O KTÓRYM MOWA W ART. 17, UST. 1, PKT 18 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


OKRES REALIZACJI: 2019 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 63 893,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 400 218,80 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których owa w art. 17, ust. 1, pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz w art. 18, ust. 1, pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.